90.léta aneb těžké začátky   První krušnohorská realitní kancelář s.r.o. (PKRK), byla založena v roce 1992 a zapsána do obchodního  rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C číslo vložky 3710.      Její činnost se v té době zaměřila pouze na obchod s realitami. Postupem času jsme rozšířili svoji  působnost i na stavební činnost, s kterou začala firma koncem roku 1994 a plně tuto svoji činnost rozvinula od  roku 1995.      Od roku 1994 firma prováděla převážně práce pro MÚ Kadaň. V roce 1995 jsme rozšířily svoji působnost za  Chomutovský region i do Karlovarského a Teplického. Jsme  schopni provádět jakékoli stavební práce -  nástavby, vestavby,  zateplení, montáže solárních panelů, tepelných čerpadel, opravy pozemních komunikací  atd..     Regenerace panelových objektů, sanace, opravy vad panelové výstavby a zateplování objektů jsou  stěžejním programem firmy.   Součastnost
Historie Reference Pronájem stav. strojů Pronájem lešení Galerie ISŘ Nabídka zaměstnání Kontakty
Historie Začátky sahají až na žačátky 90.let Od té doby jsme realizovali více jak tisíc stavebních prací, z toho více než polovina byla se zaměřením na zateplení objektů, u kterých se většinou měnily i výplně otvorů.
Veškerá práva vyhrazena firmě První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o webmaster - Lukáš Borovec
V současnosti firma zaměstnává celkem 45 kmenových zaměstnanců. Technickou stránku staveb zajišťují tři stavbyvedoucí. Firma provádí práce dodavatelsky včetně projektové dokumentace, pokud toto investor požaduje, provádí výpočty tepelných ztrát, audity a je schopna komplexně připravit žádost o státní dotaci na vady panelové výstavby a na státní dotaci pro Českou energetickou agenturu. Hlavní činností firmy jsou práce na sanaci panelových objektů a jejich zateplování a nástavby a vestavby v panelových objektech. Pro práce na zateplených fasádách spolupracuje firma s dodavatelem zateplovacího systému ČESKÝ CAPAROL, WEBER TERRA NOVA, STO, BAUMIT, HET a taktéž zde v České republice již prováděla zateplení fasády slunečními kolektory od firmy Český Caparol a STO v typu TWD. Spolupráce s těmito firmami se týká taktéž technického poradenství, výzkumu a vývoje v oblasti modernizace fasád.     Firma disponuje pracovníky HSV a PSV a to v profesích zedník, fasádník, instalatér, zámečník, tesař, truhlář, elektrikář, pokrývač, sádrokartonář a dále pak vlastníme zemní stroje a autodopravu pro provádění přípojek, základů, terénních úprav, dlažeb a podobných prací tohoto charakteru.     Pro prováděné stavby jsou zajištěny skladovací prostory pro předzásobení staveb. Společnost PKRK je od roku 2003 držitelem certifikátu jakosti ISO 9001, jenž zaručuje provedení zakázek odborně a v nejvyšší kvalitě. Certifikací z roku 2006 dle ISO 14001, se společnost zavázala k důslednému dodržování předpisů a norem z oblasti ochrany životního prostředí. Další certifikát jsme získaly v roce 2008 a to OHSAS 18001, tato norma sleduje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny systémy řízení jsou každoročně přezkoumávány externí auditorskou společností a na základě kladného výsledku těchto kontrol jsou opětovně vydány či prodlouženy příslušné certifikáty.      Vzhledem k materiálnímu a technickému zabezpečení je firma schopna provádět akce v celkovém rozsahu projektové dokumentace i s případnými subdodávkami a to v lokalitách severočeského, západočeského a středočeského kraje. V posledních letech se snažíme nabídnou také pronájem lešení a stavebních strojů, převážně pak AUTOJEŘABU, aby jsme vyplnili poptávku trhu.
FASÁDY - ZEMNÍ PRÁCE - AUTOJEŘÁB - LEŠENÍ - TRUHLÁRNA  
CHCETE ZMĚNIT
BARVU SVÉHO DOMU
POMŮŽEME VÁM ZMĚNIT PŘEDSTAVU NA SKUTEČNOST
Historie
90.léta aneb těžké začátky   První krušnohorská realitní kancelář s.r.o. (PKRK), byla založena v roce 1992 a zapsána do obchodního  rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C číslo vložky 3710.      Její činnost se v té době zaměřila pouze na obchod s realitami. Postupem času jsme rozšířili svoji  působnost i na stavební činnost, s kterou začala firma koncem roku 1994 a plně tuto svoji činnost rozvinula od  roku 1995.      Od roku 1994 firma prováděla převážně práce pro MÚ Kadaň. V roce 1995 jsme rozšířily svoji působnost za  Chomutovský region i do Karlovarského a Teplického. Jsme  schopni provádět jakékoli stavební práce -  nástavby, vestavby,  zateplení, montáže solárních panelů, tepelných čerpadel, opravy pozemních komunikací  atd..     Regenerace panelových objektů, sanace, opravy vad panelové výstavby a zateplování objektů jsou  stěžejním programem firmy.   Součastnost
Home Historie Vyznamnezakazky Stavebnist Galerie
Historie Začátky sahají až na žačátky 90.let Od té doby jsme realizovali více jak tisíc stavebních prací, z toho více než polovina byla se zaměřením na zateplení objektů, u kterých se většinou měnily i výplně otvorů.
Veškerá práva vyhrazena firmě První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o webmaster - Lukáš Borovec
V současnosti firma zaměstnává celkem 45 kmenových zaměstnanců. Technickou stránku staveb zajišťují tři stavbyvedoucí. Firma provádí práce dodavatelsky včetně projektové dokumentace, pokud toto investor požaduje, provádí výpočty tepelných ztrát, audity a je schopna komplexně připravit žádost o státní dotaci na vady panelové výstavby a na státní dotaci pro Českou energetickou agenturu. Hlavní činností firmy jsou práce na sanaci panelových objektů a jejich zateplování a nástavby a vestavby v panelových objektech. Pro práce na zateplených fasádách spolupracuje firma s dodavatelem zateplovacího systému ČESKÝ CAPAROL, WEBER TERRA NOVA, STO, BAUMIT, HET a taktéž zde v České republice již prováděla zateplení fasády slunečními kolektory od firmy Český Caparol a STO v typu TWD. Spolupráce s těmito firmami se týká taktéž technického poradenství, výzkumu a vývoje v oblasti modernizace fasád.     Firma disponuje pracovníky HSV a PSV a to v profesích zedník, fasádník, instalatér, zámečník, tesař, truhlář, elektrikář, pokrývač, sádrokartonář a dále pak vlastníme zemní stroje a autodopravu pro provádění přípojek, základů, terénních úprav, dlažeb a podobných prací tohoto charakteru.     Pro prováděné stavby jsou zajištěny skladovací prostory pro předzásobení staveb. Společnost PKRK je od roku 2003 držitelem certifikátu jakosti ISO 9001, jenž zaručuje provedení zakázek odborně a v nejvyšší kvalitě. Certifikací z roku 2006 dle ISO 14001, se společnost zavázala k důslednému dodržování předpisů a norem z oblasti ochrany životního prostředí. Další certifikát jsme získaly v roce 2008 a to OHSAS 18001, tato norma sleduje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny systémy řízení jsou každoročně přezkoumávány externí auditorskou společností a na základě kladného výsledku těchto kontrol jsou opětovně vydány či prodlouženy příslušné certifikáty.      Vzhledem k materiálnímu a technickému zabezpečení je firma schopna provádět akce v celkovém rozsahu projektové dokumentace i s případnými subdodávkami a to v lokalitách severočeského, západočeského a středočeského kraje. V posledních letech se snažíme nabídnou také pronájem lešení a stavebních strojů, převážně pak AUTOJEŘABU, aby jsme vyplnili poptávku trhu.
FASÁDY - ZEMNÍ PRÁCE - AUTOJEŘÁB - LEŠENÍ - TRUHLÁRNA
CHCETE ZMĚNIT
BARVU SVÉHO DOMU
POMŮŽEME VÁM ZMĚNIT PŘEDSTAVU NA SKUTEČNOST
Historie